Sponsorbrein Homepage Sponsorium
Sponsorbrein header image 4

Wijksponsoring, de serie

April 20th, 2010 · 1 Comment · Strategie

In de Verenigde Staten noemen ze het grass-roots sponsoring: het ondersteunen van initiatieven die de samenhang in een buurt versterken. Dat kan gaan om sport, onderwijs, kunst, cultuur maar ook om het verbeteren van plekken in de wijk. Ik heb het eerder wijksponsoring genoemd. Desondanks is het hier een vrijwel onbekend fenomeen. Het gebeurd wel maar heeft nauwelijks aanzien.

Afgelopen week heb ik een workshop sponsoring gegeven aan communicatiemensen van woningcorporaties tijdens de Coverdagen. De kans om het fenomeen een impuls te geven. Wat blijkt? Woningcorporaties doen ruimhartig aan wijksponsoring maar krijgen er nauwelijks erkenning voor. De gesponsorden zien het eerder als een recht dan een voorrecht. Pardon? Dat schiet niet op.

Ach so

Even de situatie schetsen. Woningcorporaties zorgen voor woningen, vooral sociale huurwoningen. Maar het blijft niet bij een dak boven het hoofd. Ze maken zich ook sterk voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. En verder sponsoren ze ook nog activiteiten die de bewoners ten goede komen. Niet slecht zo’n huisbaas. Maar dat lijken de bewoners voor lief te nemen. De sponsoring doet te weinig en werkt onvoldoende in het voordeel van de corporaties. De workshop was er op gericht om daar wat aan te doen.

Deze steen op deze steen

De eerste stap is om de sponsoring ook werkelijk als sponsoring te organiseren. De woningcorporaties moeten niet afwachten tot ze aanvragen krijgen en dan reactief toewijzen. Dat lijkt op een donatie, voelt als een donatie en is daarmee een donatie.
Ga na wat je met sponsoring wil bereiken en kies daar sponsorships bij. Tijdens de workshop hebben we het rendementsmodel doorgelopen en relevante criteria geïnventariseerd.
Eén criterium delen alle corporaties: de bewoners moesten er iets aan hebben. Dat kan op verschillende manieren. Kortingen op entreeprijzen, locatie in de buurt van bewoners, aansluiten op interessen van bewoners.

Deze steen op deze steen (2)

De tweede stap is lastiger: activeren. Want de gesponsorden zijn meestal niet professioneel, hebben weinig ervaring met sponsoring en pakken het daarom standaard aan. Voor je het weet kom je niet verder dan de advertentie, de vlag en de beker. De oplossing is om als woningcorporatie een eigen standaardactivatie te hebben en die bij alle sponsorships in te zetten. Dat kan een pakket met promotiemiddelen zijn, het aankleden van een plek op het evenement of een publieksactie inzetten.
De kunst is om een activering zo relevant te laten zijn dat het alleen maar door een corporatie gedaan kan worden en niemand anders. De brainstorm tijdens de workshop leverde de volgende pareltjes op: een evenemententent (ook daar een dak boven je hoofd – geniaal), woningen beschikbaar stellen voor deelnemers aan evenementen (weer dat dak boven het hoofd), happenings bij een speelplek voor ouderen (interactie met bewoners).

En zo klim ik naar boven

Dit is wijksponsoring 1.0. De woningcorporaties als voorlopers in het steunen van wijkinitiatieven, waarbij zij herkenbare sponsors worden. De volgende stap is dat woningcorporaties, eenmaal erkende sponsors, andere bedrijven betrekken. En zo wordt het nog wat met grass-roots in Nederland. Wordt vervolgd.

Tags:

1 response so far ↓

Leave a Comment