Sponsorbrein Homepage Sponsorium
Sponsorbrein header image 3

Mooi modelletje

December 4th, 2009 · 1 Comment · performind, Rendement, Strategie

De afgelopen maand heb ik veel presentaties gegeven over effectiviteit van sponsoring. Zowel voor gesponsorden die zichzelf afvragen wat ze nu eigenlijk te bieden hebben?  Als voor sponsors die zichzelf vooral afvragen: wat levert sponsoring op? Mede op basis van de presentaties en recente rendementsanalyses van sponsorships bij ABNAmro en de Provincie Noord-Holland, is mijn visie over rendement aangescherpt. Ik onderscheid zes pijlers van rendement, drie voor de sponsor en drie voor de gesponsorde. Die pijlers slaan aan en konden wel eens de volgende stap zijn naar een model over effectiviteit van sponsorships.

Merk, bereik en activering

Dit zijn de drie pijlers waarop de sponsor invloed heeft. Waarvan de eerste, invloed op het merk, in veel gevallen de belangrijkste is en het zwaarste weegt. Bij rendementsbepaling met Performind krijgt deze pijler 200 tot 250 punten (van de 1000). Het gaat om effecten van de sponsoring op de brand awareness en brand preference van de sponsor.
Het bereik gaat om de mate waarin het sponsorship de doelgroepen, markten of stakeholders van de sponsor bereikt. Behoort het sponsordomein tot hun interessegebied.
De laatste pijler voor de sponsor waardeert de complete activering. Je zou nog kunnen zeggen dat activering een middel is en geen doel op zich. Maar des te meer mogelijkheden er zijn om te activeren des te groter de effectiviteit van het sponsorship is.

Reputatie, fanbase en promotie

Deze drie pijlers zijn voor rekening van de gesponsorde. Ze zijn in spiegelbeeld de pijlers van de sponsor. Gesponsorden met een dijk van reputatie dragen meer bij aan de effectiviteit. Indicatoren daarvoor zijn hoe lang ze bestaan en in hoeverre het duidelijk is waarvoor ze staan. Maar ook hoe ze de samenwerking inrichten en of ze zelf met ideeën komen om de sponsor te helpen. Kortom is de gesponsorde een sterk merk of niet?
Heeft de gesponsorde inzicht in zijn fanbase? Wie het zijn, waar ze wonen en waar ze van houden? Het zou de effectiviteit van de sponsoring zoveel helpen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit de achilleshiel is bij gesponsorden. Werk een de winkel.
Tot slot is het van belang in hoeverre de gesponsorde zichzelf weet te promoten. Een van de indicatoren daarvoor is het budget hiervoor van de gesponsorde in relatie tot de sponsorfee. Als voor elke euro van de sponsor een euro of meer wordt besteed aan promotie dan is die fee goed besteed. Andere indicatoren zijn de inzet van eigen media en de aantrekkingskracht op de media.

Performind™

Dit model wordt al toegepast in de rendementsbepaling via Performind™. Des te meer we er doen, des te groter het palet aan indicatoren voor het scoren van de pijlers. Wellicht komen we dan dichterbij het ontwikkelen van criteria die niet alleen geldig zijn voor een merk, maar voor een hele branche. Nu ja, dat is misschien wel erg veel toekomstmuziek. We meten intussen rustig verder.

Tags: ·······

1 response so far ↓

  • 1 Sponsorium netwerk: waarover praatten zij? | Sponsorbrein // Feb 24, 2010 at 20:29

    [...] En we gaan op basis van de ervaring die we hebben meer standaardcriteria aanbieden. Daarbij is het model met zes pijlers van rendement ontwikkelt in mijn markt een belangrijke leidraad. Dat samen met het [...]

Leave a Comment