Sponsorbrein Homepage Sponsorium
Sponsorbrein header image 1

Maar wij hebben de cijfers!

February 5th, 2010 · 1 Comment · Kennis delen, performind, Rendement

Sponsortribune organiseerde gisteren een bijeenkomst geheel gewijd aan de cijfers van sponsoring. Cijfers om meer inzicht te krijgen in de branche, de markt en de effectiviteit van sponsoring. Het was full house gisteren met bijna 70 aanwezigen. Trek even wat tijd uit om de rijkdom van deze bijeenkomst tot je te nemen.

Organisator Ad Maatjens opende met zijn uitstekende jaarlijkse benchmark. De sponsormarkt stabiliseert, de groei is er uit. Sponsors gaan meer focussen. En, niet onbelangrijk, sponsors hechten aan het rendement. Nu hebben we die boodschap vaker gehoord zonder dat het tot veel actie leidde. Wellicht komt het er deze keer van.
Ik mocht het Sponsorium Report presenteren: hoe staat de markt er wereldwijd en in Europa voor? Wereldwijd trekt het iets aan, maar er moet vooral door gesponsorden nog veel werk verzet worden. De sponsorproposities voldoen eerder niet dan wel aan de behoeftes van merken. Toch iets om rekening mee te houden, als je sponsors hebben wil.
De derde presentatie was van Merel Walraven. Zij werkt aan het, door onder meer Rabo en Univé gesponsorde, promotie-onderzoek over de effecten van sponsoring. De ogen van de hele sponsorgemeenschap zijn gericht op dit groots opgezette onderzoek. Werden de verwachtingen waar gemaakt?

Im westen nichts neues

Nou nee, want het onderzoek is nog niet zover. De fase van literatuurstudie was net afgerond. Maar dat is ook interessant. Wat zijn tot op heden bewezen effecten van sponsoring? Schrijf mee:

 • Fans kopen meer van sponsors
 • Exposure vergroot naamsbekendheid
 • Sponsoring beïnvloedt het imago
 • Sponsoring versterkt loyaliteit
 • Sponsoring leidt tot hogere beurskoers

Dat laatste effect is echt verrassend. De andere effecten zijn overtuigingen die gemeengoed zijn in de sponsorwereld. Maar nu dan bewezen. Hoeven we het daar niet meer over te hebben.

And the winner is: ROO

Een belangrijke conclusie vond ik dat Merel Walraven stelde dat de effectiviteit van sponsoring situatie afhankelijk is. Wat wil de sponsor bereiken en wat zijn de marktomstandigheden? Dit onderzoek legt daarmee ook  een model voor rendement op investering (ROI) naast zich neer en kiest voor rendement op doelen (ROO) als meest realistische benadering. Het zou mooi zijn wanneer het onderzoek een relatie kan leggen tussen doelen en effectiviteit. Over drie jaar weten we meer. Een onderzoek om te volgen omdat het veel toevoegt aan de body of knowledge bij sponsoring. En daar is altijd behoefte aan.

Meanwhile in the rest of the world

Zeker van toegevoegde waarde is het Sponsorium Report. Ik preek natuurlijk een beetje voor eigen parochie maar dit is de basis voor benchmarking van de branche wereldwijd. Het sterke van het rapport is dat dit marktcijfers zijn. Geen opinies maar acties. Wat wordt aan sponsorships aangeboden, tegen welke prijs en in hoeverre voldoet het aan de behoefte van sponsors? De database van Performind volledig uitgediept. Bijgevoegd de presentatie. Kijk en schrijf mee:

 • De gemiddelde sponsorpropositie is niet sterk. Het voorziet voor de helft in de behoeften van sponsors. Slechts 10% van de proposities komt met een accepabele score van 77%.
 • De gemiddelde gevraagde sponsorfee is wereldwijd $ 84.000, in Europa ligt dat aanmerkelijk hoger. Komt omdat alle wereldwijde proposities uit Europa komen (IOC, F1, UEFA, FIFA).
 • De sponsorfee is gestegen in vergelijking met een kwartaal geleden. Toen was de gemiddelde fee $ 75.000, nu $ 9.000 hoger.
 • De sectoren die het meeste rendement opleveren, de echte winnaars zijn evenementen (wereldwijd) en beurzen (Europa). Zij blinken uit door flexibiliteit, contactmomenten en ruimte voor het aanbieden van een merkervaring.
 • Sport en media vragen de hoofdprijs maar leveren niet het hoogste rendement.

Tags: ·····

1 response so far ↓

 • 1 Sponsorium netwerk: waarover praatten zij? | Sponsorbrein // Feb 23, 2010 at 11:49

  [...] advertentieverkopers betreft. Er mankeert natuurlijk genoeg aan de aanvragen, dat blijkt uit ons Sponsorium Report, maar de reputatierisico’s zijn er daarmee niet minder om. Mijn Sponsoriumcollega’s [...]

Leave a Comment