Sponsorbrein Homepage Sponsorium
Sponsorbrein header image 4

Baas over eigen bord

June 16th, 2009 · 1 Comment · Columns, Kennis delen, reclameborden, Sponsorfinding

afbeelding-33

Zaterdag 13 juni was het zesde congres voor de sportbesuurder, georganiseerd door het blad “Sport, bestuur en management” van uitgeverij Arko. Ik leidde een paralelsessie over sponsoring. Onder de titel “10 Aanvalsstrategieën voor sponsoring” presenteerde ik mijn visie op effectieve sponsoring bij clubs. Er waren ruim twintig sportbestuurders waarmee een heel goed gesprek ontstond, onder andere over – hoe kan het anders?- het reclamebord.

De aanwezigen konden zich erin vinden dat ik de sportclubs verweet te passief te zijn. Clubs zoeken een sponsor vooral op wanneer de overeenkomst verlengd moet worden. En dan kun je te laat zijn. Je moet daarvóór het pleit winnen bij de sponsor. Dus zoek de sponsors op, juist nu. Want voor je het weet wordt de crisis als reden of excuus gebruikt om de overeenkomst te beëindigen. Twee ervaringen van aanwezigen bewezen het gelijk. Een bestuurder vertelde dat zij in overleg met een sponsor waren gekomen tot een andere actievere aanpak waarbij zij sponsors meer met elkaar in contact brachten. Een ander vertelde dat een sponsor kan afhaken zonder dat je als club de samenwerking beëindigt. Blijf loyaal aan een sponsor als deze niet kan betalen. Laat het bord langs de lijn staan maar neem genoegen met een lagere of helemaal geen bijdrage. Zo ben je vrienden in goed en in slechte tijden.

Uiteraard ging het ook weer over reclameborden. Mijn visie: weg met het reclamebord! Ten eerste omdat het een sponsorbord moet zijn. En omdat het er meestal niet uitziet. Daar kwam discussie over los. Want wat doe je als de sponsor nu echt een reclamebord wil dat er niet uitziet en niet effectief is? Dan neem je toch het geld en doe je wat de sponsor wil? Nee dus. Het is jouw veld, jouw clubhuis en jij als vereniging bepaalt de inrichting en de uitstraling. Daarbij: if you shoes look like shit, YOU look like shit. Als je reclameborden er als een rommeltje uitzien, dan ziet jouw vereniging er dus als een rommeltje uit.

De essentie van effectief sponsorbeleid voor een club is weten waar je voor staat, de sponsor als vriend behandelen en pro-actief de relatie beheren. Daar hoort ook bij: zorgen voor sponsoruitingen die werken. Dan maak je pas echte vrienden. Hoewel ook net als in het gewone leven, je in slechte tijden je vrienden pas echt leert kennen. Kortom: het is de aanpak maar het voorkomt natuurlijk niet dat sponsor afhaken. Houd daar rekening mee. Maar blijf zelf aan zet als club.

Tags: ····

1 response so far ↓

Leave a Comment