Sponsorbrein Homepage Sponsorium
Sponsorbrein header image 5

Amsterdam 2028?

March 26th, 2009 · No Comments · Nieuws, Olympische campagnes, Sportmarketing

Amsterdam 2028

Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van een onderzoek naar de mening van de Nederlandse bevolking om de Olympische Spelen in 2028 te organiseren. Sport Know How XL heeft de resultaten onder ogen gekregen en vroeg onder andere mij hierop te reageren.
Voor alle duidelijkheid: ik ben een expliciete voorstander van dit project. Hiermee laten we de wereld zien dat we meer zijn dan de Gouden Eeuw en de Deltawerken. In mijn Ernst & Young tijd heb ik samen met mijn collega Jan Willem Wits op de slotdag van Olympische Spelen in Sydney een bijeenkomst georganiseerd met beslissers uit het bedrijfsleven en de politiek hierover. Dat leverde veel publiciteit op maar niet veel resultaat. Uit een poll van het AD bleek toen dat slechts eenderde van de bevolking de organisatie van de Olympische Spelen in Nederland zag zitten. De tijden zijn veranderd dat blijkt uit het onderzoek. De resultaten zijn verrassend positief.

Het onderzoek

Uit het recente onderzoek van MSI-ACI Europe blijkt dat in Nederland:

  • 57% van de ondervraagden op de hoogte van het Olympisch Plan 2028 is, maar dat slechts 31% op de hoogte is van het streven om het sportklimaat te verbeteren als tussendoel in 2016.
  • 57% is helemaal of enigszins voor om de Olympische Spelen naar Nederland te halen, 26% heeft hier nog geen mening over en 17% is enigszins of helemaal tegen.
  • Ongeveer 76% vindt het de grote investering waard met voordelen voor het Nederlandse bedrijfsleven, toerisme en imago van Nederland. En 84% denkt dat als Nederland de spelen organiseert, zij dit ook tot een goed einde zal brengen.
  • Uit een verdere analyse blijkt dat meer oudere mensen op de hoogte zijn (40%) in tegenstelling tot jongeren (slechts 14% is op de hoogte van de leeftijd tussen 18-24 jaar). Ook blijkt dat meer ouderen tegen de spelen zijn (29%), van de jongeren¬† is dat 10%.
  • In Engeland ziet 32% het liefst de spelen in Amsterdam georganiseerd, maar slechts 11% denkt dat Amsterdam de bid zal winnen. Zo’n 8% is op de hoogte dat Nederland in 2028 de Olympische Spelen wil organiseren.

De kwesties

Peter Hopstaken wilde het volgende weten:

  1. Wat is opvallend aan deze uitkomsten?
  2. Wat voor invloed heeft dit op de communicatiestrategie van het plan?

Bij deze mijn reactie. Peter wilde het beknopt maar dat lukt gewoon niet bij dit onderwerp. Voor de reacties van onder andere Frank van den Wall Bake, Marcel Beerthuizen en Bob van Oosterhout, lees het volledige artikel in Sport Know How XL.

Saar Boerlage voorbij

Het meest verrassende aan de uitkomst vind ik dat meer dan de helft van de Nederlanders positief tegenover dit avontuur staat en er voordelen voor Nederland inziet. Dit is het begin van draagvlak onder de Nederlanders. En dan zijn de jongeren nog niet eens bereikt. Ik verwacht dat daar nog een sterke groei van het draagvlak te realiseren is.
Hoe dan ook de initiatiefnemers van dit plan hoeven niet tegen de wind in te fietsen. We hebben het Saar Boerlage-tijdperk definitief achter ons gelaten. We verkrampen niet meer onder druk van rellerige actievoerders, zoals in 1992 maar we kijken met open vizier naar de kansen. Het is geen aanleiding meer voor strijd maar voor discussie. Dat is een hele goede basis voor groei en versterking van het draagvlak.
Dat het buitenland ons weinig kansen toedicht om de organisatie toegewezen te krijgen is niet verrassend. Nederlanders zijn goed in borrelen maar niet goed in lobbyen. In het Holland House komt de hele wereld genieten van onze gastvrijheid maar ze doen geen zaken met ons. De Engelsen kennen die reputatie van ons blijkbaar.

Duurzame argumenten

Nogmaals dit resultaat mag er wezen. En als dat het resultaat is van de communicatiestrategie dan is deze slag binnen. Dat tussendoel in 2016 over de verbetering van het topsportklimaat doet niemand wat. Te abstract, raakt alleen de topsport, dus waarom zou je je daar als gewone Nederlander druk over maken. Ik zou dat tussendoel in 2016 lekker laten schieten in de massacommunicatie.
Het belangrijkste voor de communicatie is dat je het in deze fase zakelijk houdt. Informeer, leg uit, licht toe waarom je dit wil. Maar dring niemand een mening op, heb het niet over voor of tegen. Luister wel goed naar argumenten tegen dit plan maar ga een strijd uit de weg. Doe dit nu vooral wel “polderend”.
Het belangrijkste is om niet te vroeg te pieken. 2028 is nog ver weg. Het is een andere tijd, het schijnt zelfs dat er dan geen kredietcrisis meer is en er alleen elektrische auto’s rijden. Het gevaar van dat verre perspectief is dat je argumenten van nu tegen die tijd geen hout meer snijden. Gebruik daarom alleen maar duurzame argumenten. Het gaat om lange termijn opbrengsten voor Nederland, “win or lose”. Het meest duurzame argument is dat dit de manier is om ons op de wereldkaart te zetten. Nederland is meer dan de Gouden Eeuw.
Wanneer het moment aanbreekt om de nominatie te bepleiten en Nederland te enthousiasmeren, profiteer dan van het draagvlak. Dan hoop ik vurig op een Obama-achtige campagne waarbij iedere provincie, iedere gemeenschap, iedere wijk en iedere straat betrokken wordt. Geef iedereen in Nederland de kans om fan te worden van de Olympische Spelen in Nederland.

Tags: ···

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment